Geschreven door Jeroen Geuijen – Uitgave: 14 december 2010 08:55 – Bron: De Telegraaf

De directie en de raad van commissarissen van Ajax hebben gisteren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over het afgelopen jaar. Rik van den Boog, Henri van der Aat, Jeroen Slop en Uri Coronel kregen veel kritiek te verwerken.

Ajax zal een trainer nooit meer carte blanche geven, zoals recentelijk Marco van Basten en Martin Jol hadden. Dat beloofde Rik van den Boog op de aandeelhoudersvergadering van Ajax. “Ik zeg dat ook wij leren”, aldus de algemeen directeur. Het antwoord werd nog eens bevestigd door financieel directeur Jeroen Slop. “Nee”, was hij resoluut na de vraag of de kluis echt niet meer zou worden opengedaan als daar door een coach aan werd gerammeld.

“Als je in een bepaald model een trainer aanstelt, horen daar rechten en plichten bij”, doelde Van den Boog op de komst van Jol. “Ik was destijds blij dat ik zo’n ervaren man kon binnenhalen. En het eerste jaar heeft Martin het ook goed gedaan. Maar de laatste twee maanden zie je het manco als je nergens op kunt terugvallen. We zijn een opleidingsinstituut en gaan terug naar die basis. Er is een beleidsplan en langs die lijn zullen we nu lopen. De trainer moet zich daarnaar schikken en mág dit uitvoeren. Er wordt niemand meer aangesteld die zijn eigen arsenaal aan spelers binnenhaalt en de macht krijgt. Toekomstige coaches moeten spelers opleiden en het Ajax-systeem uitvoeren.”

De beloften van Van den Boog bleken niet voor alle aanwezigen voldoende. De Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) als vertegenwoordiger van diverse Ajax-aandeelhouders keurde het beleid van de directie én het gehouden toezicht door de raad van commissarissen af. Nooit eerder kwam het bij Ajax voor dat iemand tijdens de aandeelhoudersvergadering geen instemming verleende aan het beleid. “Het is de trainer niet kwalijk te nemen dat hij gebruik maakt van de geboden ruimte. Het is aan de directie om nee te zeggen”, aldus de VEB-vertegenwoordiger.

De vertrekregeling van Martin Jol, die zijn salaris tot het einde van het seizoen krijgt uitbetaald, zorgde voor veel rumoer. Een aandeelhouder vroeg zich af waarom de Scheveninger krijgt doorbetaald als hij vrijwillig is opgestapt. “Er is een beëindigingovereenkomst en we hebben afgesproken daar geen mededelingen over te doen”, zei Van den Boog. “Maar het is een vertrekregeling waar alle partijen gelukkig mee zijn.”

Bij de aandeelhoudersvergadering deed president-commissaris Uri Coronel een opvallende uitspraak. “De ledenraad beslist hélemaal niets”, zei hij nota bene de dag voor de met spanning tegemoet geziene ledenraadsvergadering, waarin oud-voetballers het startsein willen geven voor een fluwelen revolutie. Toen Coronel op verzoek van een aandeelhouder de structuur van de club neerzette, haalde hij zijn boude stelling gedeeltelijk onderuit.

“Uiteindelijk is het wel zo dat de ledenraad tegen de drie bestuursleden van de vereniging Ajax kan zeggen: ‘we sturen u weg’. Met 72 procent van de aandelen kan de vereniging Ajax de RvC wegsturen. En met een nieuwe RvC de directie de wacht aanzeggen. Maar de ledenraad heeft geen directe invloed. Elke beslissing wordt genomen door de directie, soms met toestemming van de RvC.”

Van den Boog en Slop werden geprezen om hun heldere presentatie en financiële puinruimen, maar moesten zich ook verantwoorden over de bonussen waar Slop en commercieel directeur Henri van der Aat – ondanks het nettoverlies van 22,8 miljoen euro netto – recht op hadden.

“Op hun eigen initiatief is de bonus niet uitgekeerd”, aldus Coronel. “En er is bepaald dat ze daar met ingang van volgend jaar ook geen recht op hebben als er geen operationele winst is.” Dan zullen Van den Boog (337.000 euro), Slop (231.000 euro) en Van der Aat (253.000 euro) het ‘slechts’ met hun vaste jaarsalaris moeten doen.

Laatstgenoemde werd door een aandeelhouder belangenverstrengeling verweten. “Van der Aat krijgt een bonus op basis van de commerciële resultaten, waarvan ook de recettes deel uitmaken. Er is veel commotie geweest over de hoogte van de toegangsprijzen voor de Champions League. De kaarten waren extreem duur. En dat is een conflict of interest.” Coronel bleek daar gevoelig voor. “U heeft een punt. Daar zullen we met de directie over praten. Wellicht moeten we naar het aantal toeschouwers kijken in plaats van de recette.”

Uit de zaal kwam tot slot het voorstel om de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport Coronel op te nemen in de statuten. “Als de trainer zijn broer mee wil nemen, moet de aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven”, aldus de initiatiefnemer. “Ik ga dit bespreken in de raad van commissarissen”, zei Uri Coronel. “Wat geen toezegging is.”
 

Het lijkt mij duidelijk dat het gekozen organisatie model, waarbij 1 man verantwoordelijk is voor het volledige voetbaltechnische gedeelte, niet het juiste model is.

Jol is geen slechte trainer, maar als de aankopen tegenvallen wordt hij er op af gerekend, als de prestaties van eerste elftal tegen vallen wordt hij er op afgerekend, als er geen goede jeugd wordt opgeleid zou hij verantwoordelijk worden gehouden en als er geen goede spelers meer gescout worden zou hij ook verantwoordelijk worden gehouden.

Probleem is niet dat Jol is afgerekend op de malaise, die had namelijk ook zelf veroorzaakt. Probleem is dat er helemaal overnieuw begonnen moet worden. Het onstag van een persoon zou niet als gevolg moeten hebben dat het hele beleid omgegooid kan worden. (al kwam het dit keer niet slecht uit)

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de voetbaltechnische verantwoordelijkheid verspreid moet worden over meerdere personen zodat het vertrek van een van deze persoon geen leegte achter laat.

Het juiste model lijkt mij een Technisch Directeur die verantwoordelijk is voor de Hoofd Scouting, Hoofd Jeugdopleiding en Hoofdtrainer. In de rug gesteund door een persoon in de Raad van Commissarissen die toe ziet op het gevoerde beleid en waar nodig advies geeft.

Zo zijn er meerdere personen verantwoordelijk en kan er bij matige resultaten (qua scouting, jeugdopleiding, aankoopbeleid of prestatie 1ste elftal) de verantwoordelijk persoon ontslagen worden en een nieuw aangesteld worden zonder dat verregaande gevolgen heeft binnen de organisatie.

Reageren op dit bericht