Even een nuance van een accountant (ik dus ) op het hele schulden/verlies stuk:

VERLIES
In het boekjaar 2009/2010 (periode 01-07-2009 t/m 30-06-2010) zagen de cijfers van ons aller Ajax er als volgt uit (verkort; bedragen in miljoenen Euro’s):

Omzet: 69,5
Resultaat vergoedingssommen: 6,2
Afschrijving vergoedingssommen: -19,7
Kosten: -82,6
Belasting teruggave: 3,8

Resultaat: -22,8

Ajax leed dus in dit boekjaar een VERLIES van 22,8 miljoen, dit komt voornamelijk omdat de kosten (voornamelijk loonkosten (48,8 miljoen)) hoger waren dan de omzet (welke is gestegen met 7% tov 2008/2009). Kort gezegd: Ajax heeft meer geld uitgegeven dan dat het heeft verdient in het seizoen 2009/2010.

Check ook de bron; best interessant ook als niet-financieel onderbouwde Ajacied;Bron (dit is niet het hele jaarverslag maar een soort verkorte versie van de winst- en verlies rekening + toelichting)

SCHULDEN
De Passiva (vermogens) zijde van de balans van Ajax ziet er na het verwerken van dit verlies als volgt uit:

Eigen vermogen: 39,2
Voorzieningen: 8,3
Langlopende schulden: 4,5
Kortlopende schulden: 43,6

Totaal: 95,8

Ajax heeft dus een totaal van 48,1 miljoen (effectief slechts 22,1 miljoen (48,1m – 26m vooruitbetaalde baten); zie onderaan bij kortlopende schulden) aan schulden en een eigen vermogen van 39,2 miljoen. Verder is er 8,3 miljoen gereserveerd voor zaken waarvan men verwacht dat deze geld gaan kosten maar waarvan de precieze omvang nog niet vast staat (= versimpelde definitie voorzieningen). Kortlopende schulden zijn schulden met een looptijd van minder dan één jaar, langlopende schulden zijn schulden met een looptijd van meer dan één jaar.

BRon: jaarverslag Ajax NV pagina 39

VAN VERLIES IN DE WINST EN VERLIESREKENING NAAR SCHULD

Het verlies (of winst) in een boekjaar wordt (winst uitkering aan aandeelhouders even buiten beschouwing gelaten) toegevoegd/afgetrokken van het eigen vermogen. Zoals je in het eerder genoemde jaarverslag kunt zien was het eigen vermogen van Ajax na seizoen 2008/2009 dus 61,7 miljoen en na seizoen 2009/2010 is daar nog 39,2 miljoen van over door het verlies van circa 22 miljoen.

Mocht Ajax ook dit seizoen bijvoorbeeld weer tegen een verlies van 20 miljoen aanlopen dan zal het eigen vermogen dalen naar circa 19 miljoen; de hoge kosten zijn dus een structureel probleem. (Let op: dit is geen doemscenario wat ik hier schets; halverwege dit boekjaar (31-12-2009) bedroeg het verlies al 9,9 miljoen; we liggen dus aardig op koers..) Wanneer dit aan houd zal Ajax extern vermogen (geld) moeten aantrekken (lees een lening afsluiten; dus hogere schulden) Banken beoordelen bedrijven bij het verlenen van leningen echter op het ratio tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Moraal van het verhaal: Ajax heeft WEL schulden en ook nog eens een VERLIES over seizoen 2009/2010
Als de financiële situatie bij Ajax niet snel veranderd zit je over twee seizoenen in een slechtere positie als 010 op dit moment. De structureel hoge kosten moeten simpel weg worden gedrukt; een verschil tussen jaarlijkse opbrengsten en kosten van meer dan 20 miljoen overbrug je bijvoorbeeld alleen door structureel de kwartfinale/halve finale van de Champions League te halen.

HOEVEEL GELD HEEFT AJAX?
Ajax had op 30-06-2009 € 18,6 miljoen aan liquide middelen (lees geld). Op 31-12-2009 was dit saldo gedaald naar € 5,6 miljoen. per 30-06-2010 bedraagt het saldo € 8,0 miljoen.

=======
Vergoedingssommen vertegenwoordigen overigens de waarde van de spelers van Ajax.

De afschrijvingen op vergoedingssommen zijn gestegen met € 1,4 miljoen naar € 19,7 miljoen. In het boekjaar hebben de investeringen in met name Demy de Zeeuw en Nicolas Lodeiro tot stijging van de afschrijvingen geleid, alsmede de afwaardering op de boekwaarde van de contracten van de verhuurde Bruno Silva en Dario Cvitanich.

Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 6,2 miljoen. Het resultaat bestaat uit het bedrag van de netto-opbrengst uit transfervergoeding, verminderd met de boekwaarde van de betreffende speler.
In 2009/2010 bestaat dit voornamelijk uit aanvullende transfersommen bij doorverkoop van oud-Ajacieden en solidariteitsbijdragen. Vorig boekjaar waren hier de resultaten van de transfers van Klaas Jan Huntelaar en Thomas Vermaelen opgenomen.

Ajax kent een waarde toe aan het contract van een speler waarop wordt afgeschreven; naar mate we dichter bij het einde van het contract komen wordt de speler minder waard. Daarnaast wordt ook afgeschreven als de marktwaarde van een speler sterk is gedaald (Tegenvallende prestaties, blessures maar vaak ook een te hoge eerste inschatting door Ajax (dit is het geval bij Demy en Dario)). Deze afschrijvingen leiden niet tot ‘een uitvloei van middelen’. Versimpeld; het kost Ajax geen geld om een speler lager te waarderen. Dit leidt dan weer wel tot een lager eigen vermogen omdat een balans altijd in balans moet zijn.

Voor de mensen die niet weten wat een balans is voor ik hier een college boekhouden voor beginners ga geven

=======
Lang lopende schulden: zoals eerder gezegd schulden met een looptijd van meer dan 1 jaar (Ajax: 4,5 miljoen). Dit zijn daadwerkelijke leningen die zijn afgesloten bij de bank.

Kort lopende schulden (43 miljoen): Denk aan facturen die moeten worden betaald, het stukje van de langlopende schulden wat je binnen een jaar gaat aflossen, belastingen die moeten worden betaald, de huur van de ArenA voor het komende jaar.

Daarnaast zit er onder de kortlopende schulden ook nog 26 miljoen aan vooruitontvangen baten uit hoofde van seizoenkaarten, business-seats, skybox-plaatsen en sponsoring.

Effectief zijn de kortlopende schulden dus geen 43 miljoen maar slechts 17 miljoen.

Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa (=bezittingen) af te trekken.
Versimpeld: Eigenvermogen = bezittingen – schulden

Om dit te relativeren aan de vergoeddingssommen:
Als je spelers minder waard worden, dan nemen je bezittingen af en dus ook je eigenvermogen; zo blijft je balans weer in balans.

=======================
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is voor iedereen, zo niet laat het dan maar horen
 
[Bewerkt door Ares op 10-12-2010 om 22:43]

Reageren op dit bericht