Geschreven door Richard Suavimani – Uitgave: 17 november 2010 18:04 – Bron: Afcasupportersclub.nl

In navolging op achtereenvolgens de kritiek van Johan Cruijff op het algehele beleid en de huidige gang van zaken bij Ajax, de volkomen misplaatste manier van reageren daarop door het Ajax-bestuur en directie, onze open brief aan Johan Cruijff en de zich daarna snel opvolgende gebeurtenissen van de afgelopen weken, nemen wij, het fanatieke en nooit aflatende deel van de Ajax supporters, stelling via onderstaand statement.

In onze ogen hebben een aantal mensen zich de afgelopen tijd onmogelijk gemaakt. Al veel te lang worden vurige supporterswensen volkomen genegeerd. Al veel te lang ook vaart Ajax een koers die nergens toe leidt. De kritieken van de afgelopen weken zijn glashelder en leggen veel misstanden openlijk bloot. Toch weigert men vanuit de dagelijkse leiding stelselmatig de handschoen op te nemen, en is men zelfs zo arrogant om de zeer terechte kritiek en uitge-stoken hand van de grootste Ajacied aller tijden, weg te zetten als een wederkerend vijfde wiel aan de wagen dat steeds maar weer vervelend piept. Terwijl men zelf jaar in jaar uit opzichtig de boel laat ontsporen.

De volgende zaken zijn, in willekeurige volgorde, voor de komende tijd speerpunten waarvoor wij gaan strijden. Punten, waarvan wij verwachten dat de beleidsbepalers bij Ajax die zeer serieus nemen en dus ernstig met ons in gesprek gaan om deze te bewerkstelligen

– Hoofddoel voor de komende tijd zal zijn om in de ledenraad vertegenwoordigd te gaan worden door minimaal 1 maar liefst 2 door ons naar voren geschoven supporters, die vervolgens onze stem, de stem van duizenden, in de beslissingsbevoegde ledenraad vertegenwoordigen. De reden hiervoor is dat wij jaar in jaar uit strijden voor zaken die nimmer gestalte krijgen en waarmee wij telkenmale tegen een muur van onwil aanlopen. Door in de ledenraad toegelaten te worden moet onze stem wel serieus genomen worden, en is het afgelopen met de karrevracht aan kluiten waarmee we nu steeds weer het riet in gestuurd worden. Uiteindelijk zijn WIJ de reden van bestaan van Ajax, en is het derhalve niet meer dan logisch dat er ook naar ons geluisterd wordt en dat diverse van reeds jarenlang bestaande en alleszins uitvoerbare wensen eindelijk worden ingewilligd en uitgevoerd.

– Wij steunen Johan Cruijff wel volledig in zijn aan- en opmerkingen ten aanzien van vooral de sportieve toestand van Ajax, en doen dus een dringend beroep op de huidige directie, om per direct contact op te nemen met Johan, te gaan luisteren naar wat hij echt te zeggen heeft, en om zijn aanbevelingen zeer ter harte te nemen en onverwijld in de praktijk te brengen. Bij het uitblijven hiervan eisen wij het directe vertrek van hen die dit tegenwerken en/of onmogelijk maken. Duidelijk moet zijn dat wij van de huidige directie in feite alleen enig vertrouwen in Rik vd Boog stellen. Wij adviseren hem de touwtjes in handen te nemen en hoe dan ook contact op te nemen met Barcelona.
Aangezien wij vanaf hier Johan altijd gesteund hebben in zijn opvattingen en openlijk zijn zijde gekozen hebben zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer Johan er blijk van geeft er open voor te staan om in contact met ons te treden.

– Na de financiële rampspoed die ons kort geleden werd medegedeeld, is duidelijk dat de afdeling financiën en commercie van Ajax niet functioneren zoals het hoort. We moeten hier de zaken scheiden om een zo genuanceerd mogelijk beeld te krijgen. Het is waar dat de financieel directeur al jaren grote verliezen mag melden en dat hij, weliswaar dik betaald mag blijven zitten, maar dit betekent niet per sé dat hij degene is die fout handelt. Inzake de 40 miljoen die van Basten mocht uitgeven is Slop de enige persoon geweest binnen de directie die de hand op de knip wilde houden. Hij was alleen in de minderheid in de driekoppige directie, waardoor de 40 miljoen toch afgegeven werden. Een tweede positief punt aan Jeroen Slop is zijn inzet voor supporters. Hij heeft zich hard gemaakt voor de supporters rond afgelopen bekerfinale, hij probeert altijd het maximale aantal toegangskaarten te regelen, en stak een stokje voor de voortijdige weigering van AJAX-supporters bij uitwedstrijden. Meest recent heeft hij Suarez nog overgehaald om terug te gaan naar het uitvak om de situatie uit te praten.

– De situatie rond de commercieel directeur is compleet anders. Deze persoon mag zo′n beetje doen en laten wat hem in zijn hockey-minded hoofd opkomt. Samen met zijn mede-werkers, die veelal door hemzelf via bevriende relaties zijn neergezet, mag deze egotripper exorbitante prijzen berekenen voor allerlei wanproducten, zonder dat deze uiteindelijk tot gunstige bedrijfsresultaten leiden. Waar het functioneren van Henri v.d. Aat wel toe leidt, is veel frustratie onder diverse Ajax-medewerkers en supporters. Henri v.d. Aat is op geen enkele manier een graag gezien directielid, heeft geen enkele Ajax-uitstraling en is dus totaal ongeschikt. v.d. Aat hoort ontslag aangezegd te worden.

– Uri Coronel , voorzitter van de vereniging Ajax en lid van de raad van commissarissen van Ajax nv, heeft zich onmogelijk gemaakt en dient zich ernstig te beraden op zijn toekomst bij Ajax. Na het samenstellen van de commissie Coronel enkele jaren geleden en het daaruit voort-vloeiende rapport Coronel dat vol stond met aanbevelingen voor de toekomst, is Coronel aangetreden als voorzitter. Vervolgens is met de belangrijkste technische aanbevelingen uit dat rapport helemaal niets gedaan en is Coronel in feite een heel andere koers gaan varen. Een koers die het mogelijk heeft gemaakt dat achtereenvolgens Marco van Basten en Martin Jol geheel voetballend Ajax hebben mogen leiden naar eigen inzicht. Met als gevolg onverantwoorde aankopen, veel te dure contracten, en geen enkel aansprekend sportief succes, waarbij de toch al achterblijvende Ajax-jeugd geheel ondergesneeuwd is. Op geen enkele manier heeft de voorzitter hierbij ingegrepen. Het is slechts aan Rik vd Boog te danken dat Martin Jol niet nog veel meer geld het putje in heeft mogen spoelen. Daarnaast heeft Uri Coronel Cruijff geschoffeerd, in plaats van de hand in eigen boezem te steken en de aangeboden hulp te aanvaarden. In feite heeft Coronel een ongelooflijke wanprestatie geleverd door de boel , eenmaal op de voorzitterstoel, volledig in het honderd te laten lopen. Coronel dient zijn conclusies te trekken. In navolging van Coronel dient de hele raad van commissarissen de weg vrij te maken voor andere kandidaten, aangezien ook zij hun controlerende en corrigerende plicht bij lange na niet voldoende hebben vervuld.

– Ook wij zijn van mening dat het huidige Ajax veel te weinig oud-spelers herbergt. Dus ook wij willen in de ledenraad mensen zien die zelf Ajax op het hoogste nivo hebben vertegen-woordigd. Als hiervoor een versoepeling nodig is van het toelatingsbeleid tot de ledenraad, dan moet daar zo snel mogelijk werk van gemaakt worden. Maar ook in het dagelijks bestuur , in de raad van commissarissen en in de technische leiding horen oud-Ajacieden thuis. De basis van Ajax behoort uit Ajacieden opgebouwd te zijn.

– De Ajax-jeugd dient weer een prominente rol te krijgen in het selectiebeleid. Het moet afgelopen zijn met veel te dure tweede-hansjes. Wij vereenzelvigen ons niet met dikke dertigers van verre, maar wij zetten de boel op stelten voor aanvallende Amsterdammers met verbluffende techniek !

Vanaf hier wensen wij de verantwoordelijken veel wijsheid en vooral veel aandacht en gehoor voor bovenstaande. Wij zullen als blijk van ons gezond verstand en Ajax-hart, het team gewoon hartstochtelijk blijven steunen, en gevoed door Ajax-bloed kunnen we ook niet anders. Vooral de komende week tijdens de belangrijkste wedstrijden van dit jaar, en die bepalend zullen zijn voor de toekomst van ONS aller Ajax !

Ajax Supporters Delegatie

De Ajax Supporters Delegatie (ASD) is een afvaardiging van diverse fanatieke groeperingen  

Reageren op dit bericht