Het is inmiddels al ruim een week geleden dat we allemaal het slechte nieuws over Appie Nouri tot ons kregen. Intussen zijn er vele mooie woorden gesproken en steunbetuigingen gedaan. Daar doen de zogehete ‘Anonieme Artiesten’ ook aan mij. Zij schreven geheel vrijblijvend de song ‘We Love You Nouri’, een prachtig eerbetoon. De artiesten hebben persoonlijk, of in hun directe omgeving, te maken gehad met een hartziekte en hebben er voor gekozen deze track geheel belangeloos te maken.